Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 28/4/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên ban hành công văn số 79/PGDĐT-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung của công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung:

 1. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học trong việc xây dựng phương án, tình huống và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra trong các cơ sở giáo dục; tổ chức truyền thông mạnh mẽ trên các kênh thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng ở một số nước có chung đường biên giới với nước ta. 

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Các trường học thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19 . 

3. Quán triệt để cán bộ, giáo viên, học sinh hạn chế tham gia các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021. Kết hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ lễ và những ngày hè sắp đến, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bài viết liên quan