08/05/21  Tin tức từ Phòng  60
Ngày 26/4/2021 Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên ban hành Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT về việc tổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn huyện.
 28/04/21  Tin tức - Sự kiện  45
Ngày 28/4/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên ban hành công văn số 79/PGDĐT-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.