TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH SƠN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỂ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

 

Tại các trường tiểu học trong huyện Việt Yên, việc chuẩn bị cho việc lựa chọn Sách giáo khoa, triển khai Chương trình GDPT(Giáo dục phổ thông) mới cũng rất khẩn trương.

Ngay sau khi nhận được sách, ban lãnh đạo và giáo viên Trường Tiểu học Ninh Sơn đã tập trung nghiên cứu những thay đổi, điểm mới về sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt để sử dụng trong chương GDPT mới. Ban giám hiệu và giáo viên tiếp xúc, tham khảo và nghiên cứu lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 phù hợp nhất đối với đơn vị và học sinh.

Cán bộ quản lý yêu cầu giáo viên hết sức tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong việc nghiên cứu tất cả các bộ sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 1, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo viên phải nắm thật chắc, thật sâu từ cấu trúc đến nội dung sách giáo khoa mới. Đối chiếu nội dung của các bộ sách giáo khoa đã được tiếp cận với sách hiện hành để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa sắp tới và dạy học có hiệu quả trong năm học 2020 - 2021. Từ đó có cơ sở lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2020 - 2021.

                                                                          

 

 

   Doãn Thị Diễn

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan