GVCN cùng PH lớp 1B vệ sinh lớp học sau 2 tuần nghỉ dịch Covid 19

Ngày 14/11/2021, GVCN cùng PH lớp 1B vệ sinh lớp học để đảm bảo ngày 15/11/2021, trường Tiểu học Ninh Sơn sẽ đón học sinh trở lại trường học tập sau 2 tuần nghỉ dịch Covid 19

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lao động


 

Bài viết liên quan