Dự giờ sinh hoạt chuyên môn trường

             Vào 14 giờ ngày 17/11/2021, tiết thao giảng Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 tại lớp 2G của giáo viên Nguyễn Thị Hà - Trường Tiểu học Ninh Sơn là một hoạt động chuyên môn nhằm lấy ý kiến đóng góp từ phía người dự giờ để hoàn thiện hơn kiến thức và phương pháp dạy tích cực.

Sau đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn.
Bài viết liên quan