Đo thân nhiệt đầu giờ

Việc đo thân nhiệt đầu giờ rất quan trọng của buổi học trong thời kì dịch bệnh. Nó nhằm giúp GV phát hiện kịp thời các trường hợp bị sốt

Bài viết liên quan