Chi bộ trường Tiểu học Ninh Sơn tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 59-KH/ĐU của Đảng ủy xã Ninh Sơn về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều ngày 19/02/2020, Chi bộ trường Tiểu học Ninh Sơn đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Văn Tám – phó bí thư chi bộ đánh giá công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022

         Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022, kiểm điểm công tác lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2017- 2022; tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Chi bộ đối với đ/c Nguyễn Văn Tám – Hiệu trưởng nhà trường, chức danh Phó bí thư chi bộ đối với đ/c Nguyễn Văn Hưng, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường gồm 07 đồng chí (trong đó 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) với số phiếu cao nhất thể hiện tinh thần tập trung, đoàn kết thống nhất cao và tạo sự phấn khởi, niềm tin đối với các đ/c cấp ủy khóa mới tiếp tục phấn đấu phát huy kết quả của nhiệm trước, tập trung tham mưu cho chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra.

Ban chi ủy nhiệm kì 2020 – 2022

Các Đảng viên trong chi bộ chụp ảnh kỉ niệm

Lê Thị Hương

Bài viết liên quan