Học sinh lớp 1B đo thân nhiệt

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid 19, công tác phòng chống dịch ở trường Tiểu học Ninh Sơn được thực hiện nghiêm túc. Mỗi ngày đến trường, học sinh phải sát khuẩn tay từ cổng trường, đo thân nhiệt.

Hình ảnh học sinh lớp 1B đo thân nhiệt vào các đầu, cuối giờ học vì Covid-19

Bài viết liên quan