Một Giờ Học Thể Dục Của Các Bạn Lớp 1A

Một giờ học thể dục của các bạn lớp 1A diễn ra thật sôi động. Các em học sinh rất hứng thú và tập trung trong giờ học.