Học sinh trường tiểu học Ninh Sơn hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn