ĐOÀN THANH NIÊN, ĐỘI TNTP HCM TRƯỜNG TH NINH SƠN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH " LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN" NĂM 2021