08/05/21  Tin tức từ Phòng  59
Ngày 26/4/2021 Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên ban hành Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT về việc tổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn huyện.