Mình cùng học nhé!

          Hoạt động thảo luận nhóm trong giờ học Khoa học của HS lớp 4C. Các em tích cực, say sưa trao đổi, hợp tác trong nhóm để giải quyết được nhiệm vụ học tạp.

Bài viết liên quan