Hưởng ứng hoạt động trang trí lớp.

Hưởng ứng hoạt động trang trí lớp. Các bạn học sinh lớp 5G hăng say chuẩn bị đồ trang trí lớp chào đón ngày 20/10 và ngày 20/11! Các em đã là học sinh cuối cấp nên có tinh thần tự giác và đoàn kết cùng nhau làm đồ trang trí không gian lớp học để tạo môi trường học tập tốt hơn. 


Bài viết liên quan