Hoạt động Mỹ Thuật của HS lớp 2 Trường Tiểu học Ninh Sơn

Hoạt động Mỹ Thuật của các bạn học sinh lớp 2 Trường tiểu học Ninh Sơn! 

Các em đang chú ý nghe cô giảng bài và hăng say làm các phụ kiện bằng đủ các chất liệu khác nhau. Tiết học của cô và trò diễn ra rất sôi nổi và hào hứng! Sản phẩm của các em được trưng bày và mang về nhà tặng người thân.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

 

Bài viết liên quan