CÁC BẠN LỚP 2 HỌC KĨ NĂNG VIẾT VÀ VẼ TIẾNG ANH

CÁC BẠN LỚP 2 HỌC KĨ NĂNG VIẾT VÀ VẼ TIẾNG ANH 

CÁC BẠN LỚP 2 HỌC KĨ NĂNG VIẾT VÀ VẼ TIẾNG ANH

PHÁT TRIỂN 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LÀ YÊU CẦU CẦN THIẾT ĐỐI VỚI HS HỌC TIẾNG ANH, TẠO CẢM HỨNG CHO CÁC CON LUÔN LÀ TRĂN TRỞ CỦA CÁC THẦY CÔ ĐỐI VỚI MÔN HỌC.

TRONG CÁC GIỜ HỌC, CÁC CÔ LUÔN LỒNG GHÉP CÁC KĨ NĂNG ĐỂ HỌC SINH CÓ THỂ RÈN LUYỆN THÀNH THẠO KĨ NĂNG.  

 

                                                                                                                               Người thực hiện

                                                                                                                               Đỗ Thị Vân  

Bài viết liên quan